Ohjelma

Näppärikurssin päätöskonsertti

perjantai 1.7.2022 Klo 12:00 | Kuhmo-talo, Lentua-sali
5 € / perhelippu 10 €

Näppärikurssin päätöskonsertti on tänä vuonna Lentua-salissa. Perinteisesti sitä on tullut seuraamaan mukavasti yleisöä.

Näppäripedagogiikka on kansanmusiikkilähtöinen musiikkikasvatusfilosofia, joka pyrkii edistämään musiikista ja musiikin tekemisestä saatavan henkisen pääoman tasavertaista jakaantumista. Kasvatusfilosofia on kehittynyt suomalaisen, perinteisesti taidemusiikin hallitseman musiikinopetusjärjestelmän kyljessä. Näppäriaatteen mukaan musisoimisen tulisi olla luonteva osa ihmisten arkea ja kanssakäymistä. Näppäripedagogiikan keskeisiin ajatuksiin kuuluu, että harrastuspohjaa laajentamalla tuodaan hyvä ja laajakatseinen musiikkisuhde kaikkien ulottuville estämättä kuitenkaan lahjakkuuksien esille tuloa.

Näppäreissä lähdetään siitä että kaikki pääsevt soittamaan. Nuorimmat ja alkavat soittajan savat helpompaa materiaalia soitettavaksi ja vanhemmat vaikeampaa. Kaikki on sovitettu hyvällä maulla.