Kuusamon kansaparannuspäivät matkaa Sommelon kanssa Vienan Karjalan runokyliin

Kahdeksannet Kuusamon Kansanparannuspäivät matkaa Vienan Karjalan runokyliin kansanmusiikkijuhlille. Musiikkijuhla Sommelo järjestetään Kalevalassa, Jyskyjärvellä ja Haikolassa, jossa esittäytyy vanha ja uusi kansanmusiikki eli runolaulun juuret ja versot. Kansanparannuspäivien yksi teemoista Parantaminen taiteen ja taide parantamisena Healing as Art -Art as Healing on elävä osa tätä matkaa.

Kuusamon kansanparannuspäivät ovat keränneet Suomen Kansanparantajaseuran taitajien lisäksi kansainvälisen joukon lääkäreitä, tutkijoita ja taiteilijoita yhteen vuosien aikana. Kuusamon kansanparannuspäivillä kantavina teemoina ovat: Luonnon parantava voima, luonnollinen ravinto, suomalainen kulttuuriperintö sekä perinnehoidot hyvinvointia ja matkailua edistävinä palveluina. Kuusamon Kansanparannuspäivät korostavat ihmisen suhdetta luontoon ja ympäröivään yhteisöön, hyvinvointiin luonnosta, kansanperinteestä ja mytologiasta. Kansanparannus on luonteva osa luonnosta kumpuavaa hyvinvointia. Kansanperinne ja suomalainen mytologia on ekologista perinnetietoa, joka pohjautuu suoraan ihmisen kohtaloyhteyteen luonnon kanssa. Tätä yhteyttä on kunnioitettu aikojen alusta lähtien. Kansanparannus on ikiaikaista, suvusta sukuun ja sielusta sieluun siirtyvää tietoa ja taitoa, joka on ollut läsnä aina. Parantajia niin Vienassa kuin Suomessakin yhdistää näkemys siitä, että elämä on laaja ja lavea, paljon enemmän kuin me näemme. Kansanparannus pohjautuu syvään sisäiseen tietoon ja taitoon. Kansanparantajat ovat näkijöitä, jotka tulkitsevat hädässä olevia näyttäjiä, saama elämänfilosofian jakavat parantajat rajan molemmin puolin Vienan Karjalassa voimallisena elävät perinnehoidot on arkipäivää. Jäsenkorjaus, kuppaus, yrttien lääkekäyttö, sauna ja esimerkiksi energiahoidot ovat säilyneet vienalaisessa arjessa vuosisatojen ajan. Venehjärveläisen Santeri Lesosen mukaan syynä voi olla se, että lääkärit ja apteekit ovat olleet kaukana, mutta myös se, että kalevalaisella perinteellä on vankka jalansija Karjalassa. Meiltä puuttuu suomalaisten auktoriteettiusko. Täällä riittää se, että hoito auttaa. Ei meidän ole tarvinnut tietää miksi se auttaa.
www.kuusamonkansanparannus.com

TIETÄJÄ IÄNIKUINEN -LEHTI Kuusamon kansanparannuspäivien julkaisu
Kuusamon Kansanparannuspäivät 23.-26.7.2020