Sommelo tiedottaa

Musiikkijuhla Sommelon valmistautuminen 15-vuotisjuhlaansa jatkuu tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kahden vaihtoehdon mukaisesti. Voimassaolevien sääntöjen ja ohjeiden mukaan kesäkuun lopulla tapahtuvalle festivaalille ei ole estettä, joten se on valmistelujemme päävaihtoehto. Otamme kuitenkin huomion myös sen vaihtoehdon että festivaali ei silloin ole mahdollinen. Odotamme, että huhtikuun aikana tapahtuva kehitys osoittaa, kumpi vaihtoehto toteutuu.

Olemme aloittaneet lippujen rajoitetun ennakkomyynnin, yhteistyössä Kuhmo-talon kanssa, ja se jatkuu. Suunnitelmiin kuuluu myös verkkomyynnin aloittaminen, ja harkitsemme siinä oikeaa ajankohtaa. Joka tapauksessa Sommelon lipun ostaminen on turvalista siinä mielessä, että mikäli konsertit eivät toteudu ilmoitettuna aikana, lähtökohtaisesti palautamme niistä maksetun hinnan takaisin. Mikäli Sommelon siirtäminen myöhemmin kesällä toteutuvaksi on mahdollista, voimme ehdottaa lipun kohdistamista uuteen ajankohtaan. Lipun ostanut voi kuitenkin aina itse valita, haluaako pitää ostetun lipun vai toivooko rahoja palautettavaksi.

Tiedotamme välittömästi omalla verkkosivulla, jos tilanteessa tapahtuu muutoksia suuntaan tai toiseen. Muutoin, Sommelon valmistelua jatketaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Sommelon toimisto toimii jo tällä hetkellä hajautettuna. Ne työntekijät, joiden tehtävien hoitaminen on mahdollista kotona, tekevät etätyötä. Toimistossa on päivittäin korkeintaan kaksi henkilöä. Kaikki sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot toimivat normaalisti.

Lisätietoja:

Pekka Huttu-Hiltunen, 040 1798600 tai pekka.huttu-hiltunen@runolaulu.fi